Trang Chủ / HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ / TỔ CHỨC HỘI

TỔ CHỨC HỘI

Giao lưu văn nghệ nhân đạo tại trường THPT Lao Bảo

Thực hiện Công văn số: 1091/SGD ĐT-VP ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Sở GD-ĐT Quảng Trị về việc giao lưu văn nghệ với học sinh khuyết tật, ngày 25 tháng 11 năm 2017, tại trường THPT Lao Bảo, Trung tâm Dạy nghề nhân đạo tạo việc làm cho …

Xem Tiếp »

Hội nghị Đại biểu Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường THPT Lao Bảo năm học 2017-2018

Hội nghị Đại biểu Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường THPT Lao Bảo năm học 2017-2018 Thực hiện Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) và Qui trình nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường THPT Lao Bảo, ngày 15 tháng 10 năm 2017, Ban …

Xem Tiếp »