Hội Cha Mẹ Học Sinh

Hội nghị Đại biểu Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường THPT Lao Bảo năm học 2017-2018

Hội nghị Đại biểu Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường THPT Lao Bảo năm học 2017-2018 Thực hiện Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) và Qui trình nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường THPT Lao Bảo, ngày 15 tháng 10 năm 2017, Ban …

Xem Tiếp »